לקבלת פרטים

לקבלת פרטים

קורס רכזי נגישות


ארגז כלים


תרגול מעשי


הכרות עם החוק והתקנות


חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, קובע כי:


כל גוף הנותן שירות ציבורי ומעסיק 25 עובדים ומעלה-

חייב למנות "רכז נגישות".

תפקיד רכז הנגישות הינו לספק מידע לציבור על אודות נגישות השירות בחברה ובמקביל לתת יעוץ והדרכה למנהלי החברה בדבר דרישות החוק.
*הפרת החוק תגרור תביעות של כ-62,000 ₪ ללא הוכחת נזק.